Calendrier des manifestations

  • Rechercher
  • Filtrage

3. Frühjahrskongress der SGAIM

Frühjahrskongress der Schweizerischen Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin
Date
30 mai - 1 juin 2018
Lieu
Congress Center Basel
Catégorie
Congrès
Medizin, Allgemeine Medizin, Hausarzt, Innere Medizin, Klinik, AIM, Weiterbildung